Foto: Ulrika Rix

Ursäkta byggstöket!

Under hösten och vintern 2023/2024 kommer det lilla kapellet på Frustuna kyrkogård byggas ut.

Kapellet byggs ut för att få en större neutral lokal som ska kunna användas vid 
begravningar. Tillbyggnaden har ett stort gavelfönster ut mot sjön tillfogas befintlig byggnad. Den nya byggnaden får fasader av trä och kommer att vila på pelare.

Det ursprunliga uppfördes 1954 efter ritningar av arkitekten Bernhard Schill.

Arbetet med tillbyggnaden kommer påverka yttermiljön kring Kapellet under sommaren och hösten 2023. Arbetet beräknas vara klart februari 2024.

 

Totalentreprenör: Kjellbergs Bygg AB

Arktitekt: Anna Webjörn arktiektur AB

Byggprojektledare: Hillfox AB

Konstruktör:  KriCon AB

Kontaktperson i Frustuna församling: Ulrika Rix 

 

Foto: Ulrika Rix
Kapellet 2023-10-16 med väderskydd Foto: Ulrika Rix