Till dig som förlorat en anhörig - begravning i Coronatid

Vi står just nu i en osäkerhet där vi inte vet hur den närmaste framtiden blir. För dig som förlorat en anhörig kan det kännas extra svårt att planera en begravning. Vi vill dock uppmuntra dig att ändå genomföra begravningen - och inte skjuta upp den.

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sin egen sorgebearbetning. 

Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, vill Frustuna församling och kyrkogårdsförvaltningen här ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen. 

 

Hur kan begravningen då genomföras?
För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.
Här kan du läsa om hur en begravning kan genomföras

FÖrsamlingsexpeditionen

Telefon 0158-22100
Öppet 8-16, måndag-fredag

frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se