Ett av ljusen i en ljusbärare av svart smide har just brunnit ut.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september infaller den årliga internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige. I samband med den suicidpreventiva dagen vill vi tända ljus för dom som inte orkade, för alla som kämpar och för oss som finns kvar.

Frustuna kyrka står öppen från kl 10.00 till kl 16.00. (upptaget för dop kl 13-13.45)
I kyrkan finns möjlighet till ljuständning.