Pilgrimsvandring

Välkommen på pilgrimsvandring i och runt Gnesta. Pilgrimer trampar upp stigar åt varandra, både inre och yttre. Och nu trampar vi upp nygamla stigar kring Gnesta. Gamla promenad- och vandringsstigar fylls med nutida pilgrimers tankar och erfarenheter.

Det finns lika många motiv till att pilgrimsvandra som det finns pilgrimer. Många går för att koppla bort allt som hör arbete och vardag till, för att bearbeta livsfrågor, att möta sig själv, för gemenskap och för att söka Gud i sitt liv.

Att vara pilgrim är urmänskligt – att vara till, röra sig och mogna. Vi söker rytm i våra liv, omorienterar oss i mötet med andras och våra egna erfarenheter. Målet är både vägen, mötena och slutdestinationen.

Pilgrimer trampar upp stigar åt varandra, både inre och yttre. Och nu trampar vi upp nygamla stigar kring Gnesta. Gamla promenad- och vandringsstigar fylls med nutida pilgrimers tankar och erfarenheter.

 

 Kommande vandringar

Lördag 3 september
I samarbete med Daga församling.
Heldag, etapp ca 20 km med start vid Kattnäs kyrka kl. 10.00.

Anmälan till Pär Friberg, kyrkoherde i Daga:
076-1457073
par.friberg@svenskakyrkan.se