Öppen kyrka

Ett anpassat alternativ till söndagens gudstjänst. Max 8 besökare i kyrkan samtidigt, tack för visad omtanke.

Välkommen till Öppen kyrka, varje söndag kl 10 -13 i Frustuna kyrka.

Kyrkan är öppna för andakt och ljuständning.
Under pågående andakt får vi ha max 8 besökare i kyrkan.


11.00 Andakt
11.30 Musik och psalm
12.00 Andakt (ev. tacksägelse)
12.30 Musik och psalm

Besökare till Öppen kyrka
- Vi ber alla som känner av minsta förkylningssymptom att stanna hemma.
- Använd munskydd  och handsprit som finns i kyrkan
- Vi hänvisar er att använda toaletten i bisättningslokalen (det lilla röda husetmellan Prästgården och kyrkan) och undvika att besöka den inne i Prästgården.
- Respektera besökarna och håll väl tilltaget avstånd, undvik att mötas i mittgången.