Beställa gravskötsel

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du beställa hjälp med exempelvis planteringar eller gräsputs till din grav så är det hög tid att beställa detta nu för säsongen 2023. Du som har ett abonnemang sedan tidigare får en faktura under slutet februari.

Beställ Gravskötsel

Här finns beställningsformulär för beställning av gravskötsel.

Gravskötsel

Vem sköter vad runt en gravplats? Här hittar du information om gränsdragningen mellan kyrkogårdens ansvar och gravrättsinnehavares.