Lördagsmusik och evenemang

Vårterminen 2022

 

26 FEBRUARI
17.00 FRUSTUNA KYRKA
Från Corelli till Cinema Paradiso

Corelli - sonat op. 5/1 i D-Dur
Mozart - sonat i G-Dur KV 301
Morricone - Cinema paradiso & Once upon a time in the west
Mancini - Moon River

Mari-Louise Sjöberg, violin
Klaus-Henning Schütt, orgel & piano

12 MARS
17.00 I FRUSTUNA KYRKA
Folkbarock i fastetid
Svensk folkmusik från 1700-talet och musik av Bach och Böhm

 

Marianne Furå - fiol

Pär Furå - nyckelharpa, flöjt och cittra

Klaus-Henning Schütt – orgel

26 MARS
17.00 I FRUSTUNA KYRKA<

Twelve Poems of Emily Dickinson
Kompositör: Aaron Copland

Cecilia Eriksson, sopran
Maria Rostotsky, piano

- Vi har så många sidor och versioner av oss själva. Vilken version vi möter just idag kan bero på hur vi har sovit, vilken dag i månaden det är eller om vi blir bekräftade och lyssnade på. Saker vi möter kan ena dagen kännas utmanande och spännande för att nästa dag kännas som ett oöverstigligt hinder vi aldrig kommer kunna ta oss över. Alla dess sidor och versioner av oss skapar tillsammans den vi är.

 

I föreställningens talade dialoger har vi lekt med att låta olika delar av musiken få komma till tals. Ibland är sångens melodi, pianot och texten eniga – ibland säger de emot varandra. Ibland är det pianostämman som får leda vägen, ibland orden i dikten. Ibland diskuterar de med varandra. Tillsammans bildar de en helhet där alla är lika viktiga.

9 APRIL
17.00 I FRUSTUNA KYRKA
Vår & passion

Svenska romanser och passionsarior av Bach och Vivaldi.
Romanser av Nyström, Petterson-Berger och Stenhammar
Arior ur Vivaldis Stabat Mater. 

Elin Mossberg – alt
Klaus-Henning Schütt – orgel

23 APRIL
17.00 I FRUSTUNA KYRKA

Swinging Springtime

Jazzig vår med standards och improvisationer

 

Klas Jervfors Turner – trumpet & trombone

Kai Sundquist – saxofon

Klaus-Henning Schütt – orgel & piano