Livsstegen

Livsstegens program har rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. Gruppen är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Nästa grupp startar hösten 2021.

Gruppens träffar utgår från boken Livsstegen : 12 steg till inre hälsa (O. Carlsson, F. Carlsson 2017). Vi träffas varje vecka på kvällstid under en termin.

Livsstegens program har rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. Men är inte riktad särskilt till personer med kemiskt beroende eller medberoende.

Gruppen passar dig som känner igen dig i detta:
 ”I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra. Gruppen är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor” (ur boken). 

Livsstegen av Olle Carlsson och Fotiní Carlsson


För intresseanmälan inför hösten 2021
jennie.hogberg@svenskakyrkan.se

 

Jennie Högberg

Frustuna församling

Präst