Komminister 100%

Tjänsten har en ny inriktning och är en spännande tjänst med stora möjligheter och utrymme för dig som utifrån en teologisk reflektion, med pedagogisk mångfald och kreativt bibelarbete, vill arbeta med konfirmander, unga och vuxna.


INRIKTNING 
UNDERVISNING KONFIRMANDER, UNGA LEDARE OCH VUXNA SAMT BARN 7–14 ÅR 

Frustuna församling gör en nystart.

Tillsammans med en ny kyrkoherde, genom projektet ”Frustuna kyrkby” som ger nya och friska möjligheter att samla församlingens liv och arbete i och kring Frustuna kyrka och inte minst genom denna tjänst fördjupa församlingens arbete med undervisning, bibel och teologi. 

Tjänsten har en ny inriktning och är en spännande tjänst med stora möjligheter och utrymme för dig som utifrån en teologisk reflektion, med pedagogisk mångfald och kreativt bibelarbete, vill arbeta med konfirmander, unga och vuxna. 

DÄRFÖR SÖKER VI NU DIG SOM: 

  • Brinner för arbetet med bibeln, dess berättelser och betydelse för kristen tro och samtidens villkor.
  • Vill finna nya och återupprätta beprövade former och mötesplatser för samtalet om livet, bibeln och kristen tro i vår tid. 
  • Ser gudstjänsten och förkunnelsen som en avgörande del av sin prästidentitet. 
  • Är teologiskt reflekterad, och ser teologins bidrag i samhälle och värld.
  • Vill med egna idéer och kreativitet, arbeta i nära samarbete med pedagog 
  • Gillar, och är trygg med, att arbeta med barn och ungdomar. 
  • Vill arbeta självständigt med stort eget ansvar samt främja arbetet med goda relationer

”Jag vill understryka kyrkomötets uppmaning till oss alla: att lära och undervisa om bibelns berättelser och kristen tro samt om anknytningar och samband mellan människors livsfrågor och bibelns berättelser, synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa, fred och försoning samt tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge oss människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid. Med andra ord, vi behöver redovisa grunden för vårt hopp! (Första Petrusbrevet 3:15)” 
Ur Ärkebiskopens inledning i ”Ett biskopsbrev om lärande och undervisning” 

UPPDRAGET 
Förutom sedvanliga prästuppgifter, även: 
- Ansvara för församlingens konfirmandarbete 
- Ansvara för församlingens undervisning för vuxna 
- Vara delaktig i undervisningen för barn 7–14 år samt unga ledare
 
OM FRUSTUNA FÖRSAMLING 
I Frustuna församling bor ca 7 500 invånare, varav ca 5 000 tillhör Svenska kyrkan.  
I Frustuna kyrka som är församlingens hjärta och som ligger i nära anslutning till tätorten, firas varje sön- och helgdag mässa. Övriga två kyrkor är Kattnäs och Torsåkers kyrkor. Församlingens arbete sker idag i Prästgården vid kyrkan samt i Tingshuset inne i tätorten. Genom projektet ”Frustuna kyrkby” finns konkreta planer att på sikt samla allt arbete kring kyrkan och prästgården. Församlingen har ett gott och självklart samarbete med Gnestas skolor och en stor grupp unga ledare.
Församlingen har ett teologiskt motiverat och genomgripande miljö- och hållbarhetsarbete. 

Arbetslaget består av 18 tjänster, varav tre är prästtjänster.  
Församlingen innefattar Gnesta tätort och större delen av Gnesta kommun. Gnesta är en växande kommun som består av en mångfald av liv och människor där landsbygden, den aktiva tätorten och storstaden på skilda sätt är synlig och påverkar livet. Med en vacker natur och goda pendlingsmöjligheter (SL) finns närheten till både landsbygden och storstaden. Med regionaltåget är det endast ca 30 min till Stockholm C och med övriga goda kommunikationer ligger både Södertälje och Nyköping på behändigt avstånd. 

UPPLYSNINGAR 

Anders Ekhem, kyrkoherde 
070-6325670
anders.ekhem@svenskakyrkan.se

Ida Fransson, pedagog 
070-2976415
ida.fransson@svenskakyrkan.se


FACKLIGA REPRESENTANTER
VISION
Lena Kratz
016-403 36 64
lena.kratz@fv.vision.se 

KyrkA
Henrik Brifors
08-4418563
henrik.brifors@kyrka.se 


INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN 
Skicka din ansökan till:
frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se

I ämnesraden skriver du ”Ansökan komministertjänst”
Vi vill ha din ansökan senast den 9/10

Intervjuer i församlingen under vecka 42.
Intervjuer Domkapitlet i Strängnäs 24 oktober.


ARBETSVILLKOR

Komministertjänst 100%
Tillträde efter överenskommelse.
B-körkort är önskvärt.