Friluftsgudstjänst för djur och människor

Välkommen till Friluftsgudstjänst med djurvälsignelse.
Den 4 oktober kl.11.00 utanför Frustuna kyrka.

Alla varelser tillhör Gud. Ta med dig ditt/dina husdjur, välsignelsen ges till människa och djur. Vi håller trygga avstånd utomhus och fika finns till alla efter gudstjänsten.

”Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig.” Job 12:7


(Den 4 oktober är djurens dag, temadag för att belysa djurrätt och djurskydd. Det är också Den helige Franciskus dag, djurens skyddshelgon)