Förklädd Gud

14 oktober KL. 17.00 Frustuna kyrka

Musikaliska Sällskapet, Stockholm, med solister och instrumentalister framför Förklädd Gud, musik Lars-Erik Larsson, text Hjalmar Gullberg. Samt körmotetter av Anton Bruckner under ledning av professor
Per Borin.

FRI ENTRÉ