Foto: Saad Setto

Boksamtal

Samtala kring Per-Olof Sjögrens bok ”Jesusbönen”

Den 9 och 23 oktober
kl. 18.00-19.30 i Tingshuset.

Vi samtalar kring Per-Olof Sjögrens bok ”Jesusbönen”. Några ex finns att låna. Information och anmälan till
Eric Dominicus, 070-288 77 84