Foto: Emma Berkman

Att rösta på valdagen 19 september

Här finns all information om hur du röstar på valdagen den 19 september I vilka lokaler i Frustuna församling du kan rösta i och vilka tider.

På valdagen den 19 september kan du rösta i två olika lokaler i Frustuna församling.

Du kan dels förtidsrösta i Frustuna prästgård, intill Frustuna kyrka men också i vallokalen Tingshuset, på Tingshusgatan 12 i Gnesta. 

I år kan du INTE möjligheten att rösta på Elektron.

Vad du röstar till och valsedlarna
När du ska rösta i våra lokaler finns alla valsedlar på plats.
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

Val till kyrkofullmäktige, som använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige, som använder rosa valsedlar. 
Val till kyrkomötet, som använder gula valsedlar. 

Så här röstar du i vallokalen - Tingshuset, Tingshusgatan 12 i Gnesta

  • Öppet den 19 september kl 9-12, 13-16 & 18-20

Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.

Förtidsrösta - Frustuna prästgård intill Frustuna kyrka

  • Öppet den 19 september kl 9-12, 14-16 & 18-20

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19:e september.

Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen.
Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. 

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum 21 september 2025. Informationen på den här webbplatsen rör kyrkovalet 2021 och uppdateras fortlöpande.