Gravskötsel

Vem sköter vad runt en gravplats? Här hittar du information om gränsdragningen mellan kyrkogårdens ansvar och gravrättsinnehavares.

Skötsel av gravplatser

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat skick, vad som är gravplatsens yta framgår av skissen nedan.

Det är gravrättsinnehavarnas ansvar att hålla graven i ordnat och värdigt skick enligt Begravningslagen (7 kap. 3§) och begravningsavgiften ska inte användas till skötsel av enskilda gravar.

Bristfällig skötsel

Bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör, lämnar du graven utan skötsel kan du gå miste om gravrätten på grund av så kallad vanvård. Du får då ett brev av oss där vi först uppmanar dig att sköta graven korrekt. Skulle vanvården fortgå inleds en återtagningsprocess som tar 2 år.

gräset KLIPPS INTE kring gravvårdar och rabatter utan att avtal finns tecknat.

Bild på gravskötselindelning
Foto: Svenskakyrkans arbetsgivarorg.

Den som har en grav och vill få hjälp med klippning eller plantering kan teckna ett skötselavtal med oss. Det kan du göra genom ett formulär här på vår hemsida.

 Hur tecknar jag ett avtal?

Genom att fylla i de uppgifter som finns i formuläret för gravskötsel. Det går också bra att ringa till kyrkogårdsexpeditionen och beställa denna tjänst. Avtalen tecknas på ett år med automatisk förlängning.

Betalning?

När vi tagit emot din beställning skickas en faktura till dig, betala inte förrän fakturan kommit!

Vad händer om jag inte vill teckna avtal?

Ingenting. Så länge ni själva ansvarar för att graven ser vårdad ut och att gräset på gravplatsen klipps kommer ingenting att hända.

Bevattning

Frustuna kyrkogård har automatisk bevattning som sker nattetid. De som beställer planteringsavtal av Frustuna församling och har gravplatser på Kattnäs eller Torsåkers kyrkogårdar inkluderas  bevattningslåda.

Utbud Gravskötsel

Här presenteras Frustuna församlings utbud av gravskötsel. Vårt utbud av växter är ekologiska och närproducerade. Gödsling och ogräsbekämpning sker utan gifter eller kemikalier.

Beställ Gravskötsel

Här finns beställningsformulär för beställning av gravskötsel.

Allt om kyrkogårdarna

Kyrkogårdsförvaltningen i Frustuna församling sköter kyrkogårdarna vid Frustuna, Torsåker och Kattnäs kyrkor.