Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En dag för hälsan. Den 14 oktober

Detta är en dag där du får ta hand om dig själv, En dag för upptäckter och insikter, för vila och återhämtning. Välkommen!

Den 14 oktober, kl. 10-15
Frustuna kyrka och Prästgård

 

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av "World Federation for Mental Health" 1992 och är till för att skapa större
medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

I Frustuna församling försöker vi på olika sätt att förebygga ohälsa och främja det friska. Inför världsdagen 2017 samarbetar vi med Gnesta kommun och vår del i det samarbetet är att anordna en prova på dag i Frustuna kyrka och prästgård.

Under denna dag finns det stationer med olika aktiviteter för dig att pröva på.
Schemat för dessa ser du längst ned på sidan.

 

Yoga - Pablo Romero berättar:
Den yoga jag håller i Frustuna församling under hösten har syftet att på ett säkert sätt stärka och balansera inifrån genom medvetna rörelser, positioner och andning. Yogan vi utövar ger ökad närvaro, rörlighet och styrka i kroppen. Sinnet blir på ett naturligt sätt mer avslappnat och koncentrerat samtidigt som eventuell stress och nedstämdhet kan minska. Passen är öppna och tillgängliga för alla och byggs upp med mycket ro och glädje.

Meditation - Eric Dominicus berättar:
Kristen djupmeditation kan vara en väg att landa i dig själv, släppa krav som tynger och låta allt vara som det är. Det som händer i kroppen när du suttit ett tag är att pulsen och blodtrycket sjunker. Du övar dig i att vara i dig själv och Gud. På sikt kan det ske goda saker, saker det inte går att mäta och väga. Följ med och se!

Körsång - Klaus-Henning berättar:
Idag vet man mycket om sambandet mellan musik och hälsa. Musik kan vitalisera och kan stävja stress genom att t.ex. aktivera kroppens eget morfin betaendorfin, öka immun systemets aktivitet och öka halten oxytocin, samt minska stresshormon som t.ex. kortisol. Sådant har man kunnat mäta.

Kulning- Karin Kolterud berättar:
Kulning som friskvård, funkar det? Om man genom sin kropp kan framkalla ett mycket starkt och kraftfullt ljud, slunga ut det och få den kraften bekräftad genom ett rungande eko över sjön, kan man nås av insikten att man äger en sorts kraft inom sig. Det blir själv-stärkande att upptäcka en röstpotential man kanske inte visste att man hade. Kulningen har genom en studie även visat på att den går att använda som mindfulnes verktyg och därigenom kan stävja stress. Kulningen är i grunden snarare rop än sång men har ändå samma positiva effekt som musiken har på hälsan.

Samtal, enskilt eller i grupp - Lena Fagéus berättar:
Det är viktigt att samtala, att med orden försöka formulera det som känns och det vi tänker. När vi berättar för någon som lyssnar uppmärksamt är det som om vi hör oss själva på ett nytt sätt. Det blir en slags upptäcktsfärd i det inre. Ibland är samtalet en väg till djupare förändring, ibland är det en hjälp att orka gå igenom en svår period. Samtalet är ett sätt att vidga sin förståelse för sig själv, för andra och för tillvaron

Trädgårdsnärvaro - Anna Sanchez Lindström berättar:
Att vistas i naturen är lugnade och stärker den psykiska hälsan. Det är numera också vetenskapligt bevisat. Stressnivåerna sjunker, andningen blir djupare och närvaron blir starkare. Vi håller just nu på och bygger ut och anlägger fler trädgårdsrum runt Frustuna kyrka som ska ge besökare möjlighet till andrum. Promenaden runt udden planeras som en läkande vandring från sorgen. Varje onsdagseftermiddag under säsong inbjuder vi även till medvetet trädgårdsarbete för alla i vår prunkande lilla blomsterodling där vi odlar blommor till altaret. Där arbetar vi också ibland under retreater/stilla dagar. Jag vill inbjuda till närvaro och fascination inför blommor, jord och kompost! Välkommen att upptäcka våra trädgårdsrum.

schema för dagen

(Lunch serveras mellan kl. 11-13 i Prästgården)

10-11.30 Enskilda samtal med Lena och Eric

10.00 Yoga på Möllerska verandan med Pablo
10.00 Kulning utomhus med Karin

11.00 Yoga på Möllerska verandan med Pablo
11.00 Körsång i kyrkan med Klaus-Henning

12.00 Meditation i Kapellet med Eric
12.00 Körsång i kyrkan med Klaus-Henning

13.00 Gruppsamtal i Gryning med Lena
13.00 Meditation i Kapellet med Eric

14.00 Gruppsamtal i Gryning med Lena
14.00 Kulning utomhus med Karin