Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst!

Våra gudstjänsttider under hösten är oftast: kl 10 i Näsby, Frövi och kl 15 i Fellingsbro, men en gång i månaden kl 15 i Spannarboda och då inget i Fellingsbro.
Ibland firar vi gudstjänst på andra tider, ibland är vi på S:t Olofsgården. Titta i församlingsbladet, NA's predikoturer på fredagar och här nedan.
Välkommen med!

Kom också ihåg att du är välkommen att delta i andakterna i matsalen på Ekgården i Fellingsbro varannan onsdag (udda veckor) kl 14.30 och på Tallen tre av fyra torsdagar i månaden kl 14.30. 

 

Lördag 7/9 kl. 16.00 Konsert, Näsby kyrka

Blå Bergens kammarstråkar

 

8/9 Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus

10.00 Mässa, Näsby kyrka    

14.00 Öppen kyrka, Spannarboda kyrka.

Välkommen till en stunds gemenskap

med tid för sång, pyssel och prat över en fika.

15.00  Gudstjänst, Spannarboda kyrka      

 

15/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan

10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka

15.00 Mässa, St Olofsgården

 

Lördag 21/9 kl. 16.00 Spelet om Johannes Rudbeckius, Fellingsbro kyrka

 

22/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus

10.00 Mångfaldsmässa, Näsby kyrka.

Alla verksamhetsgrupper medverkar.

 

Lördag 28/9 kl. 17.00 Minneskonsert, Näsby kyrka

med anledning av 25-årsdagen, M/S Estonias förlisning

 

29/9 Den helige Mikaels dag  Änglarna

10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka

Avtackning av diakon Isabell Ramberg. ProvaPå-kören medverkar. Kyrkkaffe i församlingshemmet efter gudstjänsten. 

15.00 Gudstjänst, Fellingsbro kyrka.

Barnkören JuniVox medverkar.

 

6/10 Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet

10.00 Jubileumsmässa, Näsby kyrka

Vi firar Einar Forseths glasmålningar som fyller 100 år. Pukor och trumpeter!

15.00 Mässa, Fellingsbro Kyrka

 

13/10 Tacksägelsedagen Lovsång

10.00 Tacksägelsegudstjänst, Näsby kyrka      

Kyrkokören. Näsby arbetskrets.

Kyrkkaffe i församlingshemmet, auktion på skörden.

10.00 Tacksägelsegudstjänst, Fellingsbro kyrka     

Barnkören Mini-Vox. Servering av soppa och kaffe i kyrkan. Lotteri Fellingsbro arbetskrets.

14.00 Öppen kyrka, Spannarboda kyrka.

Välkommen till en stunds gemenskap

med tid för sång, pyssel och prat över en fika.

15.00 Tacksägelsegudstjänst, Spannarboda kyrka. Gospelkören.

 Spannarboda arbetskrets. Auktion på skörden. 

 

Lördag 19/10 kl. 18.00 Konsert, Fellingsbro kyrka.

 Martin Almgren tillsammans med kyrko- och gospelkörerna.

 

 

20/10 Artonde söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro

10.00 Mässa, Näsby kyrka

 

27/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft

10.00 Psalmsångsgudstjänst, Näsby kyrka

15.00 Mässa, St Olofsgården

 

Lördag 2/11 Alla helgons dag  Helgonen

14.00 Andakt vid minnesstenen vid Näsby kyrka.    

15.00 Minnesgudstjänst, Fellingsbro kyrka. Körsång.    

17.00 Minnesgudstjänst Spannarboda kyrka. Musik/sång.

18.00 Minnesgudstjänst, Näsby kyrka. Körsång.    

 

3/11 Söndagen efter alla helgons dag  Vårt evighetshopp

14.00 Finskspråkig gudstjänst, Fellingsbro kyrka

18.00 Stillhet och ro, Näsby kyrka 

 

10/11 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar

10.00 Mässa, Näsby kyrka     

14.00 Öppen kyrka, Spannarboda kyrka 

Välkommen till en stunds gemenskap

med tid för sång, pyssel och prat över en fika.

15.00 Mässa, Spannarboda kyrka     

 

17/11 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan

10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka 

18.00 Taizémässa, Fellingsbro kyrka

 

24/11 Domsöndagen Kristi återkomst

10.00 Mässa, Näsby kyrka 

15.00 Gudstjänst, St Olofsgården

 

1/12 Första söndagen i advent Ett nådens år

10.00 Adventsgudstjänst, Näsby kyrka. Kyrkokören 

Församlingsrådet bjuder på kyrkkaffe i församlingshemmet.

10.00 Adventsgudstjänst, Fellingsbro kyrka. Gospelkören.

Internationella gruppen bjuder på kyrkkaffe. 

14.00 Öppen kyrka, Spannarboda. Välkommen till en stunds gemenskap med tid för sång, pyssel och prat över en fika.

15.00 Adventsgudstjänst Spannarboda kyrka. ProvaPå-kören.   

Finnåkers syförening bjuder på kyrkkaffe

 

Vi reserverar oss för ändringar i gudstjänstprogrammet.

Att komma till kyrkan

Näsby församling: Vill Du ha skjuts till söndagens gudstjänst ring senast lördag eftermiddag.
Rolf 070-390 15 14 eller Karin 073-914 14 90.
Hälsningar Rolf och Karin!

Fellingsbro församling: Från  S:t Olofsgården, Doktorsvägen 6. Ring till pastorsexpeditionen (0581-378 50) senast torsdagen före söndagens gudstjänst. Hälsningar Kerstin, Majvor och Susanne!