Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst!

Våra gudstjänsttider under våren är oftast:
kl 10 i Fellingsbro eller en gång i månaden i Spannarboda kyrka och kl 15 i Näsby, Frövi. 
Ibland firar vi gudstjänst på andra tider, ibland är vi på S:t Olofsgården. Titta i församlingsbladet, NA's predikoturer på fredagar och här nedan. Välkommen med!

Kom också ihåg att du är välkommen att delta i andakterna i matsalen på Ekgården i Fellingsbro varannan onsdag (udda veckor) kl 14.30 och på Tallen tre av fyra torsdagar i månaden kl 14.30. 

Lördag 1/2

18.00 Schlagermässa, Näsby kyrka.
Schlagerkör.    

 

2/2 Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

10.00 Gudstjänst, Fellingsbro kyrka.

 

Lördag 8/2

16.00 Musikandakt, Fellingsbro kyrka.
Näsby Fellingsbro kyrkokör och Knistakören

 

9/2 Septuagesima
Nåd och tjänst

10.00 Mässa, Spannarboda kyrka.
Gospelkören

15.00 Gudstjänst, Näsby kyrka.

Tisdag 11/2

17.00 Vardagsgudstjänst, St Olofsgården.
Barnkören JuniVox

 

16/2 Sexagesima
Det levande ordet

10.00 Gudstjänst, Fellingsbro kyrka

15.00 Mässa, Näsby kyrka     

 

23/2 Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

10.00 Mässa, Fellingsbro kyrka

15.00 Gudstjänst, Näsby kyrka

Onsdag 26/2 Askonsdagen
Bön och fasta

19.00 Askonsdagsmässa, St Olofsgården  

 

1/3 Första söndagen i fastan
Prövningens stund

15.00 Mässa, Näsby kyrka

18.00 Stillhet och ro, Fellingsbro kyrka

 

8/3 Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron

10.00 Mässa, Spannarboda kyrka

 

15/3 Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan

10:00 Mässa, Fellingsbro kyrka

15:00 Gudstjänst, Näsby kyrka

 

22/3 Jungfru Marie Bebådelsedag
Guds mäktiga verk

10:00 Gudstjänst, S:t Olofsgården

15:00 Mässa med fasteinsamlingen i fokus, Näsby kyrka

 

29/3 Femte söndagen i fastan
Försonaren

10:00 Gudstjänst med dopfest, Fellingsbro kyrka

13:00 Finsk gudstjänst, Näsby kyrka

 

5/4 Palmsöndagen
Vägen till korset

10:00 Mässa, Felingsbro kyrka

15:00 Gudstjänst, Näsby kyrka 

 

Vi reserverar oss för ändringar i gudstjänstprogrammet.

Att komma till kyrkan

Näsby församling:
Vill Du ha skjuts till söndagens gudstjänst ring senast lördag eftermiddag.
Rolf 070-390 15 14 eller Karin 073-914 14 90.
Hälsningar Rolf och Karin!

Fellingsbro församling: Från  S:t Olofsgården, Doktorsvägen 6.
Ring till pastorsexpeditionen (0581-378 50) senast torsdagen före söndagens gudstjänst. Hälsningar Kerstin, Majvor och Susanne!