Våra gudstjänster

Där, friade från klagan, hat, vedermödor, tvång,
i segerjubel sjunger vi det frälsta Sions sång.
För all din kärleks råd och nåd och din barmhärtighet
dig prisar då ett lyckligt folk för tid och evighet.

Sv. ps. 641:5

 

Från och med 1 juni kan vi åter samlas till huvudgudstjänst, med upp till femtio deltagare. Vi återupptar också nattvardsfirandet och kommer fira mässa varje söndag i någon av våra kyrkor!

6/6, Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop

10.00 Mässa, Fellingsbro kyrka

 

13/6, Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

10.00 Mässa, Spannarboda kyrka

 

20/6 Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen

10.00 Mässa, Näsby kyrka

 

Lördag 26/6 Midsommardagen
Skapelsen

10.00 Gudstjänst, Fellingsbro kyrka

 

Söndagen 27/6 Johannes Döparens dag
Den högstes profet

10.00 Mässa, Näsby kyrka

 

4/7, Apostladagen
Sänd mig

10.00 Mässa, Fellingsbro kyrka

16.00 Friluftsgudstjänst, Boängstorp

 

11/7, Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse

10.00 Mässa, St Olofsgården

18.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst med Korskyrkan, Sommarhemmet Frövi

 

18/7, Kristi förklaringsdag
Jesus förhärligad

10.00 Mässa, Näsby kyrka

18.00 Friluftsgudstjänst, Balsta bygdegård

 

25/7, Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn

10.00 Mässa, Spannarboda kyrka  

15.00 Friluftsgudstjänst, trädgården bakom Näsby församlingshem

 

Vi reserverar oss för ändringar i gudstjänstprogrammet.

Att komma till kyrkan

Näsby församling:
Vill Du ha skjuts till söndagens gudstjänst ring senast lördag eftermiddag.
Rolf 070-390 15 14 eller Karin 073-914 14 90.
Hälsningar Rolf och Karin!

Fellingsbro församling: Från  S:t Olofsgården, Doktorsvägen 6.
Ring till pastorsexpeditionen (0581-378 50) senast torsdagen innan söndagens gudstjänst. Hälsningar Kerstin, Majvor och Susanne!