Ungdomar sittande i ring på golvet.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Seniorer/Gumnasieorer

Lördagskul för dig som är 13-19 år och vill hänga med andra i din ålder i en drogfri miljö.

Seniorer kallar vi de som går på högstadiet. Gymnasieorer är givetvis de som går på gymnasiet. Vi träffas varje lördag kl.18-22 på Sikvägen 88 i Valla, med undantag för skollov. Ibland tr'ffas bara Seniorer och ibland bara Gymnasieorer. Vi meddelar i förväg.

Verksamheten bygger på Svenska kyrkans värdegrund. Vi gör kul grejer tillsammans, har tävlingar, gör utflykter och fikar. Du behöver inte anmäla dig. Och det kostar inget att vara med - verksamheten finansieras av kyrkoavgiften.

Vi har nolltolerans vad gäller tobak, alkohol och droger.

Har du några frågor, så tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter finns här nedanför.