Senarelagda Musikdagar

 

Musikdagarna skjuts upp till augusti i år; detta naturligtvis med anledning av
restriktionerna i Coronavirusets spår. Planen just nu är att genomföra årets musikdagar 16-23/8. Vi hoppas på att restriktionerna ska ha lättat då.