Ett valkuvert läggs i en valurna märkt Svenska kyrkan.
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Rösta

Var och när du kan rösta i vår församling.

FÖRTIDSRÖSTNING 6-18 SEPTEMBER
Hornsbergskyrkans foajé (ingång via expeditionsentrén)
• Måndag-lördag 09:00-12:00
• Torsdagarna 9/9 och 16/9 även kl.17:00-20:00
Sunne sockenstuga
• Onsdagarna 8/9 och 15/9 kl.17:00-20:00


BREVRÖSTA
Du kan även brevrösta i förväg. Kontakta oss så skickar vi ett
brevröstningspaket. Brevrösten måste vi ha senast 17 september.


VALDAGEN 19 SEPTEMBER
OBS! På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som står angiven på ditt röstkort.
Öppettider på valdagen i församlingens vallokaler:
• 08:00-10:30
• 12:30-15:30
• 17:30-20:00