Foto: Taiga

Pilgrim året runt

Fördjupning på temat Pilgrim. Ingen föranmälan.

En verksamhet som syftar till fördjupning på temat Pilgrim

Vi träffas i Hornsbergskyrkan tisdagar ojämna veckor och torsdagar jämna veckor kl.18:00. Ledare: Kjell Thuvall, präst

För mer information, kontakta Kjell Thuvall (kontaktuppgifter nedan).