Övrigt filmat material

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år sedan.


Vi uppmärksammar dagen med ett bildspel till musik av Max Bruch (1838 – 1920). ”Kol Nidrei” op 47 för cello och orkester, komponerad 1880/81. Här i i ett orgelarrangemang av Wybe Kooijmans. Bönen ”Kol Nidrei” har sin plats i kvällen före judiska Jom Kippur- försoningsfesten. Organist: Martin Schiffer. Delar av bildspelet från Forum för levande historia.


‪Låt oss aldrig glömma! ‬Och belysa och stå emot ideologier som ifrågasätter människors värde och kränker deras värdighet.