Arturas Kivilsa, 30 år, och Carina Vest, 62 år, har båda deltagit i både Katekumenatet och Livsviktigt - de två verksamhetera för vuxna som vill samtala om livsfrågor.
Foto: Jenny Michanek

Livsviktiga samtal

I Hornsbergskyrkan på Frösön finns möjligheter för vuxna att samtala om existensiella frågor. -Man behöver inte vara troende för att delta i våra grupper. Ett öppet sinne och nyfikenhet är det viktiga, säger Ann Nordström, diakon och en av gruppledarna.

-Har man börjat fundera över livs- och trosfrågor har man redan tagit ett steg hit, säger Carina Vest, en av de som deltar i Svenska kyrkans samtalsgrupper på Frösön.

När Carina miste sin syster för några år sedan kom hon i kontakt med en präst i Lit där hon bor. Prästen tipsade henne om att det fanns en speciell sorgegrupp på Frösön, något som saknades i Carinas hemförsamling då. I sorgegruppen får anhöriga/närstående till avlidna en möjlighet att dela erfarenheter och känslor med andra i liknande situation. Träffarna leds av en diakon och en präst, vilka båda har stor kompetens i själavård. Dessa ledare fick Carina att känna sig trygg och hon blev nyfiken på annan verksamhet i församlingen. Diakon Ann Nordström bjöd in henne till bönegruppen Lectio divina.

-Jag förstod ingenting, säger Carina, som inte hade någon tidigare relation till kyrkan annat än sorgegruppen. –Jag var en sökare och är det väl på sätt och vis fortfarande, och att be tillsammans med andra blev ett för stort steg att ta på en gång.

Då fick hon höra talas om Katekumenatet.

-Jag hade ingen aning om vad det var, men tyckte att det var ett fränt ord, säger hon med ett leende.

I Frösö Sunne Norderö församling finns framför allt två verksamheter för vuxna som är intresserade av existensiella frågor – Livsviktigt och Katekumenatet. Den första är en öppen samtalsgrupp för de som funderar över existensiella frågor. Där får man tillsammans med andra dela livserfarenheter och tankar och det är deltagarnas frågor som styr innehållet. –Det är inte en kurs, utan helt förutsättningslösa diskussioner om allt som har med livet att göra, säger diakon Ann Nordström, en av ledarna för verksamheten. Hon fortsätter: -Man behöver inte vara troende för att delta i våra grupper. Ett öppet sinne och nyfikenhet är det viktiga.

Till Livsviktigt behöver man inte anmäla sig – det är bara att dyka upp. Katekumenatet är mer av en studiegrupp som träffas regelbundet under två terminer. –Här samtalar vi också om existensiella frågor, men vi kopplar dem till den kristna tron och läran, förklarar Mikael Sjödin, präst och gruppledare. –Man kan säga att det är lite som konfirmation, fast för vuxna.

Katekumenatet kan också fungera som förberedelse för dop och/eller konfirmation för den som vill. Så fungerade det för Arturas Kivilsa. Han växte upp i en kristen familj, och till skillnad mot Carina hade han redan en stark gudstro, och sökte en kristen gemenskap när han kom till Sverige. Den gemenskapen fann han i Svenska kyrkan och tog kontakt med Frösö Sunne Norderö församling.

Arturas: -Det finns ju många andra samfund jag kunde ha sökt mig till, men det jag gillar med Svenska kyrkan är att det finns en struktur och organisation här. Det passar mig.

Så möttes Carina och Arturas och några till i Katekumenatet. Människor med olika bakgrund och skilda livssituationer, men med det gemensamt att de ville prata med andra om livets stora frågor.

-Det var en så trygg stämning, inte mist tack vare ledarna, säger Arturas. Carina håller med och lägger till: -När man delar med sig av en tanke, så kan andra känna igen sig och då känner man sig bekräftad, vilket är jätteviktigt.

När katekumenatstiden var slut ville både Arturas eller Carina fortsätta de existensiella samtalen. Samtidigt hade ledarna för katekumenatet beslutat sig för att starta en ny verksamhet – Livsviktigt.

– Vi såg att det fanns ett behov hos många att prata mer generellt om livsfrågor, säger diakon Ann. Det finns många som söker svar och mening, men som först måste få prata helt förutsättningslöst med andra om sina frågor för att kunna komma vidare och hitta sitt sammanhang. Vi hoppas ju att de ska hitta sina svar i den kristna tron, men förstår att för alla kommer det inte vara så. Vi vill ändå vara en hjälp på vägen att finna svar.

För Arturas och Carina blev Livsviktigt en möjlighet att få fortsätta samtalen, men på ett litet annat sätt. Förutom Livsviktigt så har de båda också fortsatt att finnas med som volontärer i flera verksamheter. De är båda medvandrare till nya Katekumenat-deltagare och känner att det ger dem otroligt mycket, både att få fortsätta sina egna andliga resor, men också att få tal del av andras och vara ett stöd för dem.

Arturas och Carina får frågan om de kan beskriva både Livsviktigt och Katekumenatet med bara tre ord.

Arturas:- Gemenskap, kunskap, trygghet.

Carina: -Gemenskap, glädje, tillit.

Och Carina avslutar med ett citat: -”If God brings you to to it, he will bring you through it”. Ungefärligt översatt: ”Om Gud ställer dig inför en utmaning, kommer Gud ta dig igenom utmaningen”.

Vuxenverksamhet hösten 2019

Livsviktigt

Varannan torsdag kl.17:00-19:00 med start den 10/10. Lokal: Hornsbergskyrkan, Andersösalen.

Katekumenatet

Kom på informationskväll tisdag 1/10 kl.18:00! Efter det bestämmer du dig om du vill anmäla dig och får då startdatum. Gruppen träffas varannan vecka i Hornsbergskyrkan.