Meditera med iotakorset

Måla och meditera med iotakorset. Följ passionstiden dag för dag. Det är en resa mot livets centrum. Den börjar genom att du låter handen måla det hjärtat berättar för dig.

Stilla veckan

Stilla veckan, vår påskvecka i kyrkan, handlar om vägen till korset, om hur livet inte blev som man tänkt sig. En väg som handlar om skuld, skam, ensamhet, svek, smärta, konfrontation, död, tomhet – och hur livet trots allt kan tränga fram. Den stilla veckan rymmer en obändig tro på att livet är starkare än döden och mörkret och att ljuset klarar av att tränga fram mitt i det allra svåraste, även om det inte alltid känns så.

Den stilla veckan vilar på löftet om att uppståndelse kan ske, att livet kan återvända till slut, att det är möjligt att leva med det som hänt. Det är inte för sent. Det finns en väg igenom mörkret, det går att stå upp med livet. Detta är vägen Jesus gick. Det är också vägen som vi inbjuds att gå när livet inte blev som vi tänkte oss. Då när vi försöker vara människor och inte klarar allt och försöker i alla fall.

Att meditera

Att göra en Iotakors-meditation under just dessa dagar i Stilla veckan kan ge en extra dimension. Även om du inte bär på ett stort mörker, så kan den ge dig svar om dig själv och din uppgift i livet. Att i stillhet och tystnad närma dig ditt inre.

Under Iotakors-meditationen målar du olika delar av ett kors med olika färger. Varje färg har en egen betydelse. Det vanligaste korset består av fyra färger: rött, grönt, gult och vitt. Du målar korset med en färg i sänder under det att du funderar över frågeställningar som respektive färg står för i det egna livet.  
Bokstaven iota och färgerna pekar på olika delar av Jesu liv och verk men pekar också på olika delar av ditt egna liv. På nästa sida kan du läsa mer om Iotakorset och sen följer en instruktion till meditationen.

Så här gör du

Utifrån en serie  korta filmklipp i sju delar följer du passionstidens iotakors-meditation. Den första delen är en introduktion. De övriga delarna följer dagarna från tisdag till påskdagen under stilla veckan. Länk till filmklippen:

Youtube: Iotakorset i stilla veckan

Använd Iota-korset som medföljer i församlingens april-nummer av  Månadsbladet eller hämta utskrivet på lite tjockare papper på församlingsexpeditionen. Du kan också ladda ner och skriva ut själv längre ner på den här sidan.

Processen

Du utgår ifrån ett ofärgat iotakors. Du kan välja att använda färgade pennor eller måla med  flytande färg, gärna då lite tjockare, exempelvis tempera eller akrylfärg. Börja meditationen med att se dagens filmklipp. Medan du målar kan du spela musik som du själv väljer. Ha gärna bibeln och psalmboken till hands. 
Om du inte har dem, så kan du hämta dem gratis hos oss.

Vi riktar ett stort tack till Leksands pastorat som delat sitt material om Iotakors-meditation med oss.

Ladda ner iotakors

Här nedan kan du ladda ner iotakors för utskrift. Skriv då gärna ut på lite tjockare och tonat papper. Det finns två varianter av kors att välja mellan.

  • Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Mer om Expedition Frösö Sunne Norderö församling

    Post- och besöksadress: Fjällgatan 4C,832 42 FRÖSÖN