Psalmsång på äldreboende.
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Inga besök på serviceboenden

Gäller tillsvidare.

Vi ska vara rädda om varandra och just nu lite extra om de som är äldre och/eller har nedsatt immunförsvar. Med anledning av den stora smittorisken av Coronaviruset så ställer församlingen därför in alla besök på serviceboenden tills dess att faran är över.