Ungdomar i klunga
Foto: Jim Elfström/IKON

Gymnasie-orer

Häng och aktiviteter för gymnasieungdomar 16-19 år i en drogfri miljö.

Till gymnasie-orer är alla välkomna, oavsett om du har varit med i kyrkans verksamhet tidigare eller inte. Vi träffas några gånger per termin och gör roliga saker ihop. Verksamheten bygger på Svenska kyrkans värdegrund.

Du behöver inte anmäla dig. Och det kostar inget att vara med - verksamheten finansieras av kyrkoavgiften.

Vi har nolltolerans vad gäller tobak, alkohol och droger.

Få sms-påminnelse

Är du intresserad av vad vi planerar att göra och när? Skicka ett sms till 070-684 68 84 med ditt namn och skriv "gymnasie-orer" så svarar vi med vad som händer vid nästa samling och när den är.

Shermine Nolander

Shermine Nolander

Frösö Sunne Norderö församling

Församlingspedadog

Urban Nolander

Urban Nolander

Frösö Sunne Norderö församling

Församlingspedadog