Handsprit

Omställning i våra verksamheter

Gällande restriktioner från och med den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli:

  • Max 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och om lokalen tillåter.
  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats, (och om lokalen tillåter).
  • Deltagartaket för privata sammankomster är max 50.
  • Deltagartaket för privata fester i hyrd lokal är max 50 personer.​
  • Vi håller fortfarande avstånd, 2 meter.
  • Vi håller en god handhygien och stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.