Det kostar inget att gå ur Svenska kyrkan, men det är mycket värt att vara med!

Innan du börjar fundera på att lämna kyrkan är det bra att känna till några av de insatser som ditt medlemskap möjliggör.

Speciellt i deklarationstider är det lätt hänt att börja fundera över sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Många ser bara till avgiften och tänker kanske inte på, eller ens känner till, vad medlemskapet bidrar till. Innan du börjar fundera på att lämna kyrkan är det bra att känna till några av de insatser som ditt medlemskap möjliggör.

Som medlem i Svenska kyrkan ger du möjlighet för

 • kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 • gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 • jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 • arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 • självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 • gratis eller subventionerad familjerådgivning 
 • olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 • stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • stöd till de som sörjer
 • stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 • tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 • stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 • stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • bidra till Svenska Kyrkans internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.