Meny

Helgens hemmagudstjänst

Här följer en ordning för att fira gudstjänst tillsammans med oss i din församling, men hemma hos dig.

Välkommen till gudstjänst!

På söndag firar vi gudstjänst tillsammans – i kyrkan, eller med dig som är 70+ eller i någon av riskgrupperna, hemma hos dig.

Förbered dig gärna med att slå upp dagens texter i din psalmbok. Har du ingen aktuell psalmbok hemma, och bor i Fristads församling, slå gärna en signal till vår expedition, 033-22 23 00 på vardagar, så levererar vi kostnadsfritt en till din brevlåda under veckan som kommer.

Här återfinner du gudstjänsten för kommande söndag, den 27 september och vi firar den Sextonde söndagen efter trefaldighet. 

Betraktelsen är skriven av komminister Lena Maria Olsson Floberg och dagens förbön är formulerad av diakon Daniel Castor.

På klockslaget för gudstjänsten: Tänd gärna ett ljus – det blir vår klockringning.

Psalm: 90 Blott i det öppna

Inledningsord:
I Guds, Faderns och Sonens och den Heliges namn. Amen.
Nu är vi tillsammans, och du, Gud, är här.
Du är nära som luften vi andas.
Du ser och hjälper, du tröstar och förstår.

Dagens bön
Gud, vår Skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja. Och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek, så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen

Dagens evangelium
Markusevangeliet kapitel 5, vers 35-43.

Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.« 
Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: »Var inte rädd, tro bara.« Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. 
Han gick in till dem och sade: »Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: »Talita koum!« (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

Betraktelse:
Talita koum, säger Jesus. Det betyder Lilla flicka, jag säger dig: Stig upp.

Min fråga till dig denna söndag, det är: När sade Jesus det till dig?

Var det när du var liten, var det när du var modlös, var det när du var sjuk? Eller var det rent av i födelseögonblicket?

Idag befinner sig Jesus i gränslandet, som så ofta. Jesus återfinns i gränslandet mellan Judeen och Samarien, i gränslandet mellan människor med beprövad erfarenhet, som synagogföreståndaren, och människor som ännu inte lärt känna världen – som barnet. Han rör sig i gränslandet mellan nu och då, mellan manligt och kvinnligt, mellan rent och orent, ja, mellan död och liv.

Läs gärna hela den omkringliggande texten i Markusevangeliet, så får du se.

Och så sker då undret. Undret som aldrig går att begränsa. Jesu kraft är gränslös. Lilla flicka, jag säger dig: Stig upp! Och flickan reser sig upp.

Gör du sammalunda! Stig upp, ta din säng och gå. (som det står att läsa i en annan text) Gå ut i hela världen och förkunna Hans rike, Han, som skapat dig, som kallar och befriar dig, Han som sänder dig!

Det sägs att varje barn föds med knutna händer. Det är, säger en judisk legend, därför att varje barn, varje människa, bär med sig en gåva in i världen. Vilken är din?

Tillsammans får vi hjälpas åt att öppna våra egna och varandras knutna händer. Talita koum!

Trosbekännelsen:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den Helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Överlåtelsebön:
Du som ville mitt liv,
och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet,
du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen.

Förbön:
Gud, du som är herre över liv och död, till dig vänder vi oss nu.

Gud, du är livets Gud. Inför dig bär vi fram alla människor som tvingas leva nära döden: i sitt arbete, i sin sorg, i sin rädsla. Låt ditt ljus lysa över våra olika liv, med allt det vi bär på.

Gud, du är livets Gud. Vi ber för uppdraget i vår församling att möta döende och sörjande. Vi ber för oss som gemenskap, om förmåga och mod att ta emot varandras sorg och smärta. Vi ber för alla i vår gemenskap som arbetar med de svåra mötena.

Gud, du är livets Gud. I din hand får vi var och en lägga alla våra tankar om döden.
Du ser vad som rör sig i våra hjärtan djupare än vi själva vet. Du ser våra minnen av förlust och död, och du vet vad vi tänker inför framtiden.

Gud, hjälp oss att vila tryggt i att ditt eviga liv en dag ska segra över allt som har
med döden att göra.

I Jesu namn.
Amen

Herrens bön:
Vår fader du som är i himlen,
Låt ditt namn bli helgat,
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen:
Herren Välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den Helige andes namn.
Amen.

Psalm: 96 Öppna mig för din kärlek

Sändning:
Låt oss gå i frid, i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.

------------------------------------------- 

Vill du ge en kollektgåva, kan du göra det via Swish till Fristads församling. Ange gärna kollektändamålet, så ser vi till att pengarna kommer rätt.
Swisha till: 123 553 71 54.

Kollektändamålet idag är:
Hela Människan

Gud välsigne din gåva.