Sånger för livet. Sonja Aldén med körer! Tvings kyrka 7 oktober kl 15.00.

Förköp av biljetter a 250 kr kan göras på expeditionen i Fridlevstad eller på Ticketmaster (https://www.ticketmaster.se/artist/sanger-for-livet-biljetter/1008693.)