Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utskott

Kyrkorådet har tillsatt ett utskott. Arbetsutskottet för beredning av bl.a. personalfrågor.

Arbetsutskottets ledamöter
Gunnar Norlin
Torsten Hemph 
Ledamot

Håkan Simonsson, kyrkoherde