Samtal och stöd

Att ibland kunna ta hjälp och stöd av andra är en styrka.