Foto: Madelen Zander /Ikon

Sportlovsläger

Kyrkofullmäktige har inför budgetåret 2023 beslutat att inte genomföra sportlovsläger 2023. 
Verksamheten tar alltså paus men vi håller öppet för att den kan återupptas kommande år.

Vi beklagar detta och önskar alla ett aktivt sportlov trots detta.