Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PREP - friskvård för parrelationen

En kurs i PREP ger verktyg för varaktig kärlek

prep-kurs i fresta

Vill ni stärka er parrelation? Då ska ni gå en PREP-kurs.
PREP står för ”Prevention and Relationship Education Program”, men kan också läsas som en kortform för det engelska ordet ”preparation”, förberedelse. Utbildningen gör det möjligt att förbereda sig för att kunna hantera de konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. PREP utgår från att par kan lära sig mer konstruktiva tankemönster, kommunikationsformer och metoder för konflikthantering. Dessa kan hjälpa dem att utveckla ett gott förhållande eller förhindra att förhållandet utvecklas negativt.
PREP är friskvård, ett pedagogiskt program utarbetat för par som inte har påtagliga problem. Det är alltså inte behandling eller terapi utan just förebyggande. Målet är att ge par möjlighet att skapa en djupare, sundare och mer livskraftig relation.

Höstens kurs är fulltecknad. Välkommen att anmäla er till vårens kurs som omfattar en heldag (lördag) och tre kvällar. En PREP-kurs ger dig kvalitetstid med din partner. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering och samtal om förväntningar och förhållningssätt. 

Tid, plats, kostnad och anmälan

Lördag 18 jan kl 9.30-16.30 samt måndagkvällarna 27 jan, 10 feb, samt 2 mars kl 18.30-21.00  Platsen är Bollstanäs församlingshem, Gamla vägen 25.
Kostnaden är 300 kr /person inkl lunch, kaffe, kvällsfika med smörgås.
Fresta församling subventionerar del av kursavgiften. Församlingsbor har företräde till kursen. 

Båda i paret anmäls var för sig. Vi behöver er anmälan senast 7 januari. Efter anmälan får ni en bekräftelse,  välkomstbrev med praktisk information kommer närmare kursen. Gå vidare till anmälan via Sensus här

Kursledare är församlingspedagogerna Carina Karlsson och Tomas Remaeus, båda utbildade PREP-ledare.

Carina Karlsson

Carina Karlsson

Fresta församling

Församlingspedagog

Tomas Remaeus

Tomas Remaeus

Fresta församling

Församlingpedagog