Foto: Illustration:Royne Mercurio/Herregud & Co

PREP - friskvård för parrelationen

En kurs i PREP ger verktyg för varaktig kärlek

Friskvård för relationen

prep-kurs i fresta 

(anmälan har stängt 2021-09-09)

Vill ni stärka er parrelation? Då ska ni gå en PREP-kurs.
PREP står för ”Prevention and Relationship Education Program”, men kan också läsas som en kortform för det engelska ordet ”preparation”, förberedelse. Utbildningen gör det möjligt att förbereda sig för att kunna hantera de konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. PREP utgår från att par kan lära sig mer konstruktiva tankemönster, kommunikationsformer och metoder för konflikthantering. Dessa kan hjälpa dem att utveckla ett gott förhållande eller förhindra att förhållandet utvecklas negativt.
PREP är friskvård, ett pedagogiskt program utarbetat för par som inte har påtagliga problem. Det är alltså inte behandling eller terapi utan just förebyggande. Målet är att ge par möjlighet att skapa en djupare, sundare och mer livskraftig relation.

Välkommen att anmäla er till kursen som omfattar en heldag (lördag) och tre kvällar. En PREP-kurs ger dig kvalitetstid med din partner. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering och samtal om förväntningar och förhållningssätt. 

Tid, plats, kostnad

Lördag 18 september kl 9.15-16.30 samt måndagkvällarna 27 sep, 11 okt och 25 okt kl 18.15-21.00  Platsen är Bollstanäs församlingshem, Gamla vägen 25.
Kostnaden är 300 kr /person inkl lunch, kaffe, kvällsfika med smörgås.
Fresta församling subventionerar del av kursavgiften. Vid full kurs ges församlingsbor företräde.

Båda i paret anmäls var för sig. Vi behöver er anmälan till Sensus senast 3 september. (Församlingsbladet anger felaktigt 8 september, avstå inte att anmäla er om det är den uppgift ni haft.) Efter anmälan får ni en bekräftelse,  välkomstbrev med praktisk information och betalningsinformation kommer närmare kursen.

ANMÄLAN 

Anmälan har stängt.

Kursledare är församlingspedagogerna Carina Karlsson och Tomas Remaeus, båda utbildade PREP-ledare.

Carina Karlsson

Carina Karlsson

Fresta församling

Församlingspedagog

Tomas Remaeus

Tomas Remaeus

Fresta församling

Församlingpedagog