Foto: Illustration:Royne Mercurio/Herregud & Co

PREP - friskvård för parrelationen

En kurs i PREP ger verktyg för varaktig kärlek

Friskvård för relationen

Angånde hösten 2020

Höstens annonserade prep-kurs kan tyvärr inte genomföras.  Församlingens ordinarie arbete med ledarutbildning för ungdomar har skjutits upp under coronapandemin. I höst behöver arbetet med ungdomarna prioriteras. Vi återkommer när vi åter erbjuder kurs i Fresta.

prep-kurs i fresta

Vill ni stärka er parrelation? Då ska ni gå en PREP-kurs.
PREP står för ”Prevention and Relationship Education Program”, men kan också läsas som en kortform för det engelska ordet ”preparation”, förberedelse. Utbildningen gör det möjligt att förbereda sig för att kunna hantera de konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. PREP utgår från att par kan lära sig mer konstruktiva tankemönster, kommunikationsformer och metoder för konflikthantering. Dessa kan hjälpa dem att utveckla ett gott förhållande eller förhindra att förhållandet utvecklas negativt.
PREP är friskvård, ett pedagogiskt program utarbetat för par som inte har påtagliga problem. Det är alltså inte behandling eller terapi utan just förebyggande. Målet är att ge par möjlighet att skapa en djupare, sundare och mer livskraftig relation.

Välkommen att anmäla er till kursen som omfattar en heldag (lördag) och tre kvällar. En PREP-kurs ger dig kvalitetstid med din partner. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering och samtal om förväntningar och förhållningssätt. 

Tid, plats, kostnad och anmälan

höstens kurs utgår, datum borttaget

Lördag XX kl 9.15-16.30 samt måndagkvällarna X okt, X okt, X nov kl 18.15-21.00  Platsen är Bollstanäs församlingshem, Gamla vägen 25.
Kostnaden är 300 kr /person inkl lunch, kaffe, kvällsfika med smörgås.
Fresta församling subventionerar del av kursavgiften. Vid full kurs ges församlingsbor företräde.

Båda i paret anmäls var för sig. Vi behöver er anmälan senast XXXX. Efter anmälan får ni en bekräftelse,  välkomstbrev med praktisk information och betalningsinformation kommer närmare kursen. Gå vidare till anmälan via Sensus. 

Kursledare är församlingspedagogerna Carina Karlsson och Tomas Remaeus, båda utbildade PREP-ledare.

Carina Karlsson

Carina Karlsson

Fresta församling

Församlingspedagog

Tomas Remaeus

Tomas Remaeus

Fresta församling

Församlingpedagog