Nattvardsfirande i Fresta kyrka.
Foto: Mimmi Kilander

Präst med fokus på gudstjänstlivet

I tjänsten ligger ett ansvar för området gudstjänstliv. (insert?) Du har ett uppdrag att särskilt hjälpa oss se, utveckla och främja gudstjänsten och livet i och runt denna. 

Du har kanske ett särskilt intresse för predikokonsten, fördjupnings- och undervisningsfrågorna.  Du driver och utvecklar församlingens arbete mot ökad undervisning och fördjupning och tar ett relevant grepp kring de vuxenkontakter vi redan har. Kaplanskap i vårt pilgrimsarbete är  sådant vi just nu behöver att du tar dig an, en verksamhet som bär stora möjligheter att utveckla ovan nämnda grundläggande uppgifter.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i samarbete med våra engagerade musiker är naturligtvis också löpande uppgifter. Detta är för oss viktiga tillfällen att möta våra församlingsbor i situationer där frågor om vad som är viktigt i livet blir extra relevanta.

För helhetens bästa är du beredd att ta itu med det som i övrigt kan behövas i församlingsarbetet.  
Välkommen till en bred tjänst som kan komma att utvecklas och anpassas utifrån dig och dina gåvor.

Frågor och ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 15 augusti till fresta.forsamling@svenskakyrkan.se
Tillträde enligt överenskommelse. 

För frågor om tjänsten:
Staffan Eklund, kyrkoherde
tel 08-594 105 21, staffan.eklund@svenskakyrkan.se

 

Facklig representant
KyrkA: Rebecca Söderblom rebecca.soderblom@kyrka.se
08-442 51 73