Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöksadress: FRESTA KYRKVÄG 2, 19454 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Diakoni

Diakonin har sin grund i bibeln och i hur Jesus mötte människor. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskor i livets olika situationer. Diakoni står för omsorg, medmänsklighet och värme. I Fresta församling försöker vi därför skapa miljöer där människor får växa och stärkas. Vi gör det bland annat genom olika gruppverksamheter, enskilda samtal, besöks- och uppsökande verksamheter.


”Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes utsatthet.”

Diakonins teologi sätter den lidande människan i centrum. Diakoni är omsorg utan biavsikter. Varken tro, politisk uppfattning, kyrklig tillhörighet eller någon annan kategorisering av människor begränsar kyrkans diakonala uppdrag. Det är människan och hennes behov som står i centrum. Alla människor som söker hjälp och stöd skall känna att de får det.

Någon har sagt: ” Diakoni är svår att definiera, men den som mött den vet vad den handlar om!”

Genom sitt vigningslöfte har en diakon till uppdrag att uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd. Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Alla anställda har ett diakonalt ansvar. Varje medarbetare får ta ansvar för den basdiakoni som alltid ska prägla en församling. Diakonin utövas i sina specialiserade delar av diakonen. Sådana uppgifter är bland annat besöks- och uppsökande verksamhet och att utöva rådgivning och själavård. Ett angeläget område är också att se till att sörjande får enskilda samtal eller samlas till sorgegrupp. En viktig uppgift är att skapa mötesplatser, såsom t.ex. sommarkafé och studiecirklar.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
 
För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det,
så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill
bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,
utan att vilja tjäna.
 
Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa någon.
 
Sören Kirkegaard.