Kyrkoherden och biskopen i koret i Fresta kyrka
Foto: Mimmi Kilander

Kyrkoherdemottagning 5 sep

Här kan du se gudstjänsten i efterhand