Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöarbete

I juni 2017 firade vi miljödiplomering för Fas 1. Här berättar vi om planer, beslut och åtgärder.

Miljövision

Guds skapelse är en underbar gåva till oss människor. Som kristna har vi ett ansvar att förvalta denna gåva. Samtidigt ser vi att denna Guds goda skapelse hotas av rovdrift och miljöförstöring ute i världen och i vår egen närmiljö. Ansvaret att värna skapelsen vilar på kyrkan, på varje församling och på varje enskild människa. Detta ansvar kan kännas tungt och det är lätt att gripas av maktlöshet och uppgivenhet. I hoppet, att oavsett vad som händer så bär gud allt, får vi hämta kraft att ta det ansvar som är vårt.

Miljöpolicy

  • Vi vill i förkunnelse och handling verka för en hållbar långsiktig utveckling och rättvis fördelning av tillgångar och resurser.
  • Vi vill i handling och beslut att skapelseansvaret; från gud till människa, från människa till människa, från människa till natur och synen på varje människas identitet som Guds avbild, ska genomsyra hela vår verksamhet.
  •  Vi vill visa på hopp och framtidstro genom att vårt miljöengagemang skapar gemenskap och bidrar till att vi var och en lever miljöansvarigt i våra egna liv. Hoppet om att det aldrig är för sent att göra något bra vill vi också förvalta.
  • Vi vill visa på ständig förbättring av vårt hållbarhetsarbete och att följa aktuell lagstiftning.