Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöks- och postadress: Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Att vara medlem

Att kyrkan finns känns självklart när vi vill döpa våra barn, gifta oss eller begrava våra anhöriga. Att kyrkklockorna skulle tystna och inte längre kalla till högtid och gudstjänst menar de flesta av oss vara något otänkbart.

Medlem i Svenska kyrkan blir man genom dop eller genom att meddela sin församling. Detta kan ske såväl muntligt som skriftligt och man får en bekräftelse på inträdet hemskickat.

För att bibehålla den nivå och omfattning av tjänster och service vi har i dag är vi helt beroende av våra kyrkotillhörigas vilja att bidra med kyrkoavgiften. Alla som är folkbokförda/skattebetalande i Sverige betalar en begravningsavgift (f.n. 0,12 kr/skkr*). För medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer en kyrkoavgift (0,77 kr/skkr*).  Det bör observeras att den som inte tillhör kyrkan heller inte har någon rätt till kyrklig begravning eller vigsel. Begravningsavgiften täcker endast det som rör gravsättning och gravplats.

Att man kan välja bort avgiften till kyrkan har enbart med den lagstadgade rätten till religionsfrihet att göra. Skatteprincipen (liksom kyrkoavgiften) bygger i grunden på solidaritetstanken. Det handlar om att fördela samhällets ekonomiska resurser efter behov. Även om den enskilde i nuläget inte nyttjar kyrkans tjänster själv kan han/hon bidra genom sin kyrkoavgift till att resurserna finns där för dem som behöver. Även den enskildes eget behov av kyrkans tjänster kan förändras över tiden.

* skkr (skattekrona) = per intjänad hundralapp.

TACK vare dig som är medlem kan vi...

erbjuda par- och familjerådgivning.

ha ett rikt musikliv och körer för alla åldrar.

fira dop, vigslar och begravning i vår 1200-tals kyrka.

bedriva ungdomskvällar, konfirmandgrupper och lägerverksamhet.

besöka ensamma gamla.

driva en öppen förskola och stötta föräldrar.