Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöksadress: FRESTA KYRKVÄG 2, 19454 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkovalet 17 september


Nomineringsgrupper till kyrkofullmäktige i Fresta församling

Socialdemokraterna
Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar
och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt, som en öppen och välkomnande folkkyrka.

Barn och ungdomsverksamhet
Att verksamheten är avgiftsfri möjliggör för barn och ungdomar att de kan delta i den kyrkliga verksamheten på lika villkor, oavsett ekonomiska förutsättningar.
I samvaron i olika åldersgrupper i aktiviteter inom kyrkans verksamhetsområden tex genom kyrkvisningar, öppna förskolan, barnkörer, konfirmation m.m. kan de
ta del av hur kontakten med kristen tro och kultur samspelar.
Diakoni
Vi vill utveckla det diakonala arbetet i vår församling bl a genom hembesök
och besök på vårdinrättningar och boenden. Vi vill kunna ge stöd och rådgivning i enskilda samtal både till föräldrar, barn och äldre som behöver stöd i olika livssituationer. Svenska kyrkan ska vara en naturlig mötesplats för att träffas vid en fika, sopplunch, föreläsning, lunchmusik, konstutställning m.m.
Sorgegrupper ska erbjudas varje år, liksom samtalsgrupper med fokus på tro eller
livsfrågor.
Musikverksamheten
För många som inte regelbundet brukar delta i vanliga gudstjänster, är konserter och musikandakter ett sätt att närma sig kyrkan. Vi vill satsa på en bred musikverksamhet som omfattar både barn och vuxna, professionella och fritidsmusiker. Vi ser också församlingens körverksamheter som en viktig del av församlingslivet.
Internationellt engagemang
Vi ser att arbete som bedrivs av Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har fått en viktig betydelse för de som reser utomlands. Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdomsbekämpning är viktig och det är självklart för oss att båda verksamheterna ska få hjälp med insamlingar till sina verksamheter.
Också information om hur församlingen arbetar med Fairtrade, (som är en etisk och social märkning av varor och tjänster med fokus på mänskliga
rättigheter), till församlingsmedlemmarna är viktigt.
Arbetsgivare och ekonomi
Svenska kyrkan ska vara en attraktiv arbetsgivare med stabil ekonomi.

Kyrkans Väl
Kyrkans Väl i Fresta församling är en nomineringsgrupp i kyrkovalet 2017. Kyrkans Väl samlar personer med engagemang för Svenska kyrkan och dess traditioner. Vivill bevara och förstärka församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. En viktig del av detta är att ”slå vakt” om de kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Vår vision för Fresta församling
”I sin strävan att bidra till en bättre värld arbetar Fresta församling vidare under de kommande åren med att uppnåmiljödiplomeringens alla faser. Verksamheten kring Heliga Birgitta och vandringsleden genererar fortsatta möten mellan människor långt borta och nära och är, utöver söndagens gudstjänst, ett led i den fördjupning församlingen vill erbjuda.
Att vara en relevant kyrka för alla åldrar är målet i mötet med församlingsbor i enskilda samtal eller på skolor, på föreningsarrangemang, i valborgs- och midsommarfirande. Ansvarsfull förvaltning, såväl av medlemsavgifter som
av människors förtroende, är också viktigt för Fresta församling.