Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturverkstan

Kulturverkstan In spirito vill vara en lustfylld och kreativ plats där alla åldrar får växa både i sin person och i sin tro. Dans, helande rörelse, musik och drama får utgöra grundstenarna och fördjupa orden, vara en väg till andlig tillväxt. På så sätt kan vi tillsammans bli ännu mer vad vi är ämnade att vara - en del av Guds älskade skapelse.

Nivån anpassas efter deltagarnas erfarenheter.

Fresta församling i samarbete med Sensus