Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kalendarium Frestakören

28 oktober
11.00 Gudstjänst 
Ljuset lyser i mörkret, en temagudstjänst i musikens, diktens 
och konstens tecken

9 december
18.00 Det är en ros utsprungen - en konsertgudstjänst i advent. 

17 februari
11:00 Taizemässa 
Frestakören deltar i mässan

10 mars
18:00 Konsert 
Förklädd Gud

Fredag 19 april
11:00 Långfredagen 
Frestakören deltar i gudstjänsten

Torsdag 30 maj
Körresa Bornholm 
Körfestival

Torsdag 6 juni
Nationaldagen 
Hemkomstkonsert med Frestakören