Internationellt arbete

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Act Svenska kyrkans .

När en fattig kvinna får förtroendet att låna och förbättra livet för sin familj är det en del av det internationella arbetet. Samma sak när en hivsmittad eller aidssjuk möts med omsorg i stället för att stötas ut. Eller när människor samtalar om försoning i stället för att möta varandra med hat, och konflikten ersätts av grannsämja. Svenska kyrkans internationella arbetar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Arbetet finansieras till stor del av pengar som samlas in i Sverige. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär mycket av arbetet för en rättvisare värld. Anslag från Sida och EU är en annan viktig intäkt.

Du kan vara med och göra skillnad! T ex sprida kunskap, baka bröd till försäljning eller ge ett bidrag.

Välkommen att ta kontakt om du vill ha ett uppdrag i Fresta församling för internationellt arbete.