Foto: Gustaf Hellsing

Hembesök

Vill du ha besök ?

Vill du ha besök?

Det kan finnas olika skäl till varför man önskar besök från kyrkan. Det kan vara så enkelt som att man känner sig ensam.

För besök i hemmet - kontakta