Fresta församling

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöksadress: FRESTA KYRKVÄG 2, 19454 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gravsättning

Fresta kyrkogård ligger kring Fresta kyrka. Den har varit begravningsplats under en mycket lång tid och har byggts ut vid olika tidpunkter under 1900-talet. Nu finns gravplatser för kistor och askurnor, en minneslund och en askgravplats, som anlades år 2005 intill minneslunden.


Gravsättning i minneslunden sker anonymt och någon anhörig får inte närvara. De gravsattas namn finns i en minnesbok i kyrkan och inte i direkt anslutning till gravplatsen. Gravsättning i minneslunden är avgiftsfri.

Vid askgravplatsen kan anhöriga närvara vid gravsättning och på en gemensam anordning av gravstenar finns möjlighet att på en bronsplatta ange den avlidnes namn, födelseår och dödsår. Askgravplats är tänkt att ge församlingsborna minneslundens frihet från skötselansvar utan dess krav på anonymitet.

På askgravplatsen kostar en del i granitsten 4 500 kronor. I kostnaden ingår bronsplatta med inskription av namn och årtal samt drift och underhåll i 25 år. På varje platta finns plats för inskription av två namn. Gravplatserna är planerade så att det skall finnas möjlighet för t ex makar att få gravplats intill varandra. Kostnaden för inskription av ytterligare ett namn är f.n. 500 kronor.