Två kvinnor i samspråk vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsén

Fredagsvännerna

Träffarna på fredagar är en öppen verksamhet för alla som lediga på dagen. Vi påminner om vikten att hålla avstånd och stanna hemma vid förkylningssymtom.

Öppet hus  

Fredagsträffarna är en öppen verksamhet för alla som är daglediga. Du kan komma de gånger du vill, ingen anmälan behövs, om så inte är särskilt angivet. Vi träffas i Bollstanäs församlingshem kl 12.00-14.00.  (Församlingsbladet nr 3-21 anger fel tid)

Terminsstarten är framflyttad, i första hand till den 11 februari. Håll dig uppdaterad via webbkalendern för besked. 

Tillsammans prövar vi oss fram och tar gemensamt ansvar för såväl god gemenskap som corona-avstånd och hänsyn. Kaffe och smörgås finns att köpa och andakt firas. 
Vi påminner om god handhygien och att du stannar hemma om du är sjuk.


Kaffe och smörgås 20 kr, i övrigt ingen annan avgift om inte annat anges.

Vi hälsar dig varmt välkommen och hoppas du ska trivas tillsammans med oss som kallar oss Fredagsvänner! 

Med reservation för ändringar

I samarbete med SENSUS.