Meny

Fredagsvännerna

Träffarna på fredagar är en öppen verksamhet för alla som lediga på dagen. Med hänsyn till bland annat covid-19 funderar vi nu på hur verksamheten kan se ut från hösten.

Fredagsträffarna är en öppen verksamhet för alla som är daglediga. Du kan komma de gånger du vill, ingen anmälan behövs, om så inte är särskilt angivet.
Kaffe och smörgås 20 kr, i övrigt ingen annan avgift.
(Vid luncher och utfärder tar vi ut en avgift)
Vi hälsar dig varmt välkommen och hoppas du ska trivas tillsammans med oss som kallar oss Fredagsvänner! 

Med reservation för ändringar

Förändringar i verksamhet och gudstjänst

Förändringar i verksamhet och gudstjänst

Vi återupptar gudstjänstfirandet från och med den 22 juni. 
Var och en behöver göra en klok bedömning vad gäller deltagande utifrån den enskilda situationen. I synnerhet den som tillhör en riskgrupp. Förordningen om max 50 personer gäller också kyrkans verksamheter. 

Fresta församling följer i övrigt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter ger.

Dop, begravningar, vigslar
Begravningar, dop, och vigslar genomförs fortsatt i Fresta kyrka. Med hänsyn till kyrkans storlek gäller här dock max 35 personer för att kunna hålla rekommenderat avstånd. Den som är 70 år och äldre (eller annan riskgrupp) avråds från att delta.  
Var och en behöver göra en klok bedömning vad gäller deltagande utifrån den enskilda situationen. 
Vid hyra av församlingens lokaler för  t ex dopkaffe eller minnesstund gäller förordningen om max 50 personer. Hyresgästen ansvarar i övrigt för iaktta gällande rekommendationer.

Minska smittspridning
Målet är att minska smittspridning för framförallt de särskilt utsattas skull. Vi uppmanar till god handhygien och att hålla rekommenderat avstånd.

Praktisk hjälp och krisstöd
Om man är i riskgrupp för smitta och behöver praktisk hjälp kan man kontakta församlingen så försöker vi hjälpa till (se nedan). Församlingen finns också för samtalsstöd vid behov.

Oavsett hur situationen utvecklas, har församlingen begravningsverksamheten och krisstöd igång. 

Med reservation för ändringar

Hanne Stichel

Hanne Stichel

Fresta församling

Präst

I samarbete med SENSUS.