Två kvinnor i samspråk vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsén

Fredagsvännerna

Träffarna på fredagar är en öppen verksamhet för alla som lediga på dagen. Med hänsyn till bland annat covid-19 har vi gjort några förändringar inför hösten.

vilar tills vidare

Verksamheten vilar tills vidare på grund av rådande pandemi.

Öppet hus 

Fredagsträffarna är en öppen verksamhet för alla som är daglediga. Du kan komma de gånger du vill, ingen anmälan behövs, om så inte är särskilt angivet. Vi träffas i Bollstanäs församlingshem.

För att bland annat minska smittrisk men ändå erbjuda en för många av oss viktig mötesplats hålls Fredagsträffarna tills vidare som öppet hus kl 9.00- 13.30. Det ger möjlighet att sprida besöken över dagen, och vem vet - kanske större utrymme för personliga samtal. Tillsammans prövar vi oss fram och tar gemensamt ansvar för såväl god gemenskap som avstånd och hänsyn. Kaffe och smörgås finns att köpa och andakt firas. 
Vi påminner om god handhygien och att du stannar hemma om du är sjuk.


Kaffe och smörgås 20 kr, i övrigt ingen annan avgift.
(Vid luncher och utfärder tar vi ut en avgift och anmälan)
Vi hälsar dig varmt välkommen och hoppas du ska trivas tillsammans med oss som kallar oss Fredagsvänner! 

Med reservation för ändringar

I samarbete med SENSUS.