Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förändringar i öppna förskolan

Församlingen behöver ta konsekvenserna av ett minskande medlemsunderlag, men håller fortsatt öppet.

Budgetunderskott

Svenska kyrkan och Fresta församling tappar medlemmar.
Medlemsavgifterna är vår enda inkomstkälla och inför 2020 går det inte längre att lägga en budget i balans.
Församlingen vill i sista hand lägga ner verksamheter men behöver ta konsekvenserna av ett minskande medlemsunderlag.
Därför har kyrkofullmäktige beslutat att vakantsätta värdinnetjänsten, att inte fortsätta med anställd städare samt att ta bort barntimmeledare 75 % ur organisationen, den tjänst som är kopplad till öppna förskolan.

fortsatt öppet

Detta medför förändringar. Övrig personal kommer att gå in och driva verksamheten så att den fortsatt kan hålla öppet. Vi beklagar förstås detta och kommer att sakna Gabriella.
Öppettiderna går från fyra till tre dagar, och förläggs helt till Bollstanäs församlingshem. De tre dagarna kommer att ha samma öppettider som idag, soppan på onsdagar finns kvar och på torsdagen läggs särskilt fokus på babyrytmik och musik. Fredagen får lite fokus på Barnens bibel.

medlemskap spelar roll

Vi är angelägna om att finnas till för våra församlingsbor och vill ta ansvar för det förtroende vi fått av dem som väljer att vara medlemmar i Svenska kyrkan och stötta verksamheten genom sin medlemsavgift. Ditt medlemskap spelar roll - tack för att du är medlem!

Till öppna förskolans sida