Fas-fest

Många var med när vi firade fas 1

Många var delaktiga när församlingen firade sin miljödiplomering Fas 1. Förtroendevalda, ideella, personal och stiftets representanter firade tillsammans med dagens gudstjänstdeltagare. Påfallande och glädjande var också åldersspridningen i det genuina tillsammans-projekt som både miljöarbetet och firandet utgjort.
Gudstjänstens predikan gavs i sketchens form. Ett humoristiskt men självkritiskt budskap som berörde statusjakt, ohållbara konsumtionsmönster och människans motstånd mot förändring; ”Det är ju jobbigt ju!”
Dansare från församlingsverksamheten Kulturverkstan berörde med sin dans, en sorts lovsång till vattnet - livsavgörande för vår jord och mänsklighet - som vi har att lämna vidare till kommande generationer. Gudstjänsten avslutades skapelsesymboliskt med trädplantering framför Harderska villan som är öppna förskolans lokaler i Fresta ”kyrkby”. Det lite ovanliga trädet är en Hängkatsura.

Fresta församling har visat prov på en uppfriskande självkritik gällande invanda mönster i församlingens liv och verksamhet samt ett nytänkande arbetssätt för hållbar utveckling.

Ur revisorerna motivering

 

Miljödiplomerarnas motivering.
”Fresta församling kommer idag att belönas med ett diplom från Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling, fas 1. Det var mycket glädjande för oss diplomerare att få träffa både förtroendevalda och anställda i diplomeringssamtalet, varav många ingick i församlingens ”för en bättre värld”-grupp som arbetar särskilt med dessa frågor.
Fresta församling har visat prov på en uppfriskande självkritik gällande invanda mönster i församlingens liv och verksamhet samt ett nytänkande arbetssätt för hållbar utveckling.
I samtalet blev det tydligt att församlingens hållbarhetsarbete är teologiskt förankrat och att medarbetarna är medvetna om både svårigheter och möjligheter. Vi diplomerare tror och hoppas att arbetet har goda möjligheter att leva vidare och bli en integrerad del av församlingens ordinarie arbete för Guds rike. Vi önskar er Guds rika välsignelse i ert fortsatta arbete.”

Diplomerare var Joakim Kroksson och Pernilla Blind.