Foto: Mimmi Kilander

Faddrar

Seden att ha faddrar, också kallat gudfar/gudmor, till den som ska döpas blir allt vanligare igen efter att nästan har varit utdöd en längre tid.

Att vara dopfadder

Historisk sed

Egentligen är seden uråldrig, den går tillbaka till andra århundradet efter Kristus. Då handlade det om att ge barn till kristna martyrer nya "föräldrar".

Under svensk medeltid och reformationstid var det faddrarna som förde barnet till dopet och sedan överlämnade det döpta barnet till föräldrarna. Faddrarna hade en så viktig ställning att det i 1571 års kyrkoordning och 1686 års kyrkolag fanns lagstadgade krav på deras kristna tro.

En fadders uppgift idag

I dag är det Svenska kyrkans kyrkoordning som gäller. Där står att en fadder ska vara döpt och villig att dela barnets kristna fostran. Däremot finns inget krav på att faddern ska tillhöra Svenska kyrkan.
En fadders uppgift är att be för sitt fadderbarn och hjälpa det att lära känna kristen tro. Om den som ska vara fadder inte är döpt kan dop ordnas i samband med barndopet.
Man kan vilja samla andra för barnet viktiga personer kring dopet. Att vara delaktig i dopgudstjänsten och med kärlek sluta upp kring barnet kräver inget dop.

Ofta bär någon av faddrarna barnet till dopet. De kan hjälpa till i dopgudstjänsten med textläsning eller med att tända dopljuset. Efteråt får de ett fadderbrev som påminner om deras hedersamma uppdrag.

Förr skulle faddrarna fostra barnet om föräldrarna dog. Numera finns ingen sådan regel. Idag är fadderskapet ett personligt och moraliskt åtagande.
Vilka väljer man till faddrar? Många föräldrar ber sina syskon eller andra släktingar, andra väljer goda vänner. Om man väljer goda vänner utvidgar man släkten och därmed nätverket runt barnet. Den som är fadder är det för livet.