Dopfest

Dopfest och återseende

En tid efter dopet kommer ni att få inbjudan till församlingens dopfest. I början av vår- och hösttermin bjuds alla som har haft barndop i Fresta församling till en fest med sång- och musiksamling i kyrkan med efterföljande fika för stora och små i Församlingsgården.

Kontakt och gemenskap

Vi hoppas med denna dopfest erbjuda tillfälle att återknyta kontakten med kyrka, församling och präst, men också för er att träffa andra familjer som ni delar dopgemenskapen med.

Dopljus och ängel

Vi kommer att berätta om församlingens verksamhet för barn och barnfamiljer. Barnets dopljus tar ni med er till kyrkan där ni får tända det tillsammans med andra som samlas. Nu hämtas också den lilla dopängeln som gavs som gåva vid dopet.