Dopets symboler

Vattnet, ljuset, tecknet

Dopvattnet har en rik betydelse. Vattnet är en symbol för livet och för levande Gud, eftersom vattnet är en förutsättning för allt liv. Vattnet är också renande och skapande; vi föds i fostervatten.  Dopvattnet ska vara rent och friskt.

Dopljuset

Två vita dopdräkter för barn hänger i ett träd. Det är smyckade med band i grönt respektive rött.
Församlingens dopdräkter går att låna Foto: Mimmi Kilander

Den som döps får ett dopljus av församlingen, en välkomsthälsning: Välkommen in i församlingens gemenskap.  Dopljuset är en påminnelse om dopet och om Jesu ord: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Johannesevangeliet 8:12)
Dopljuset kan man t ex tända på årsdagen av dopet, vid aftonbönen eller när man behöver bli påmind om sitt dop. Om dopljuset tar slut finns det möjlighet att hämta ett nytt på församlingsexpeditionen,

Dopdräkten

Dopdräkten är vit och oftast mycket för lång, som om man inte vuxit i den ännu. Att den är lång kan få oss att tänka på hur det lilla barnet ännu saknar kunskap och erfarenhet av vad dopet står för. Senare i livet får barnet kunskap från olika håll och vid konfirmationen ser man också konfirmanderna i vita kåpor. De har börjat växa i sina dopdräkter.
Den långa dräkten kan också förstås som en symbol för Guds kärlek som vi aldrig kan växa i, den är alltid större än jag själv.

Korstecknet

Korstecknet är en gammal kristen symbol som påminner om Jesu död och uppståndelse. Det visar att den som döps blir delaktig i Kristi kropp och kyrka. Korstecknet är också en bild för det godas seger över det onda.

I dopritualen finns en bön som kallas Befrielsebönen:

Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.

Efter den gör prästen ett korstecken över den som ska döpas.